................................................................................

 Versek az őszről

***

***

Mi tagadás, itt van az ősz, a maga színeivel, sajátságos, borongós, hűvös-párás hangulatával, ugyanakkor az aranyló vénasszonyok nyarával is, s legtöbbünket valamiféle szomorkás, melankolikus burokba csomagol. Ne engedjük, hogy ezt tegye velünk, vegyük észre a környezet szépségeit, s hagyjuk ujjongani magunkat a természet csodáján, változatos megújulásán, a színek harmóniáján, a lehulló gesztenyék gyerekkorunkat újra felidéző bujkálásán, ki-kikacsintgatásán a barnuló avar közül. Kell ez a körforgás, s ha kicsit megpróbáljuk levetni , csak egy órára bár, a mindennapi gondok megszürkült köpenyét, s zizegő avar közt újra gesztenyét, s gyönyörűbbnél gyönyörűbb és formásabb, sárgult leveleket gyűjtögetünk gyerekeink társaságában, előbb utóbb, felcsendül bennünk egy belső dal, a természet hárfája, s együtt tudunk örülni kis családunkkal, s megleljük magunkban a belső hang fonalát, a lélek költészetét...

 

 

Figyeljük meg, neves és kevésbé ismert költőink őszi hangulatidézését, válasszunk belőlük kedvünkre, s ismertessük meg gyerekeinkkel is, hiszen ezek igazi kincsek, csak sajnos az utóbbi időkben méltatlanul elmegyünk mellettük, nem adunk rá időt magunknak, pedig nagyban segíthet, hogy kiürítsük magunkból a felgyülemlett stresszt és lelki nyomást.

Olvassunk hát verseket, s tanítsunk belőlük gyerekeinknek is. ezáltal növeljük szépérzéküket, bővítjük szókincsüket, s olyan ablakok felé terelgetjük még tiszta lelküket, mely természet-, ember- és szeretetközpontú érzelmek felé tekint...

 

 

 

 

Versek SZEPTEMBER oltárán

 

 

 

"Szeptember legelső iskolai hónap,

munka a diáknak, meg a tanítónak.

Vissza-vissza tér még egy-egy kedves emlék,

s távolinak látszik, noha most volt nemrég."


(Simon Emil: Hónapok)

 

 

Tartalomjegyzék

***

Ténagy Sándor: Nyárvég

Majtényi Erik: Számtanirka

Kányádi Sándor: Őszelő

Csanádi Imre: Őszköszöntő

Tamkó Sirató Károly: Szeptember

Kányádi Sándor: Madármarasztaló

Szepesi Attila: Őszi fecskehad

Tarbay Ede: Szántóvető őszi éneke

Kányádi Sándor: Még süt a nap

Kormos István: Szeptember

Radnóti Miklós: Éjszaka

Polgár István: Szeptemberi vendég

Juhász Ferenc: Délnek húz a fecske, délnek

Mándy Stefánia: Gólyabúcsúzó

***

 

 

Nyárvég

~Ténagy Sándor~

.......................................


Pára gyűl a

domb mögött,

esőfelhő

lődörög,

szürkül

az ég

kékje;

pödörödik a levél,

bokor mögül fürge szél

ugrik

ki a

rétre.

Jaj be kár,

jaj be kár,

búcsúzkodik már a nyár,

egy fűszál

tetején

sír egy katicabogár.

 

***

 

 

 

Számtanirka

   ~Majtényi Erik~

..................................................


Kockás az irkám:

számtanirka,

felét már sok-sok

szám tarkítja,

másik felét is

mind teleírom,

megférnek szépen a

kockás papíron.


Egyesnek, négyesnek

szilárd a lába,

kettesnek, hármasnak

hajlott a háta,

tátong a nulla,

az ötös: horgas,

perecet árul

sok kis nyolcas.


A nehezének

most nekikezdek,

s ha megtanultam

az egyszeregyet,

mind összeáll a

számsor és oszlop,

osztok és szorzok,

szorzok és osztok.

 

        ***

 

 

 

Őszelő

~Kányádi Sándor~

.........................................


Fázik a Küküllő

lúdbőrös a háta,

már csak a nap jár el

fürödni a gátra.


Lenn a gát alatt csak

vadrécék, vadludak.

Ők is búcsúzóban:

tiszteletkört úsznak.


Érdeklődnek aztán

föl az őszi égre,

belevesznek lassan

a kék messziségbe.


Reggelenként apró

ködfióka, s pára

kapaszkodik föl a

partmenti fűzfákra.


Ágaskodik a szél:

leveleket olvas.

Fönn a hegyek között

felbődül a szarvas.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszköszöntő

~Csanádi Imre~

 ................................................

 

Szállj, szállj,

ökörnyál,-

jön az ősz,

megy a nyár.    

  Megy a nyár, a nevetős,

komolykodva jön az ősz,

csillámló derekkel,

sárga levelekkel,

szőlővel, mosolygóval,

fűre koccanó dióval.

            

 ***

Szeptember

~Tamkó Sirató Károly~

.......................................................

 

Szilvaszedés... Szőlőszüret!

Kigyúltak a pásztortüzek.

Nyit a tudás Kapuja:

kezdődik az iskola!

 

***  

 

 

 

 

 Madármarasztaló

~Kányádi Sándor~

   ....................................................................


Nyári-kék

őszi ég

nézi a

tó vizét;

tó vize

őrzi még

nyári nap

melegét.

Őszi ég,

nyári nap

színarany

sugarak,

ugye még

nem hagy itt,

ugye még

melegít

éltető

sugarad.

És veled

itt marad

bár

egy-két

hetet még,

ha lehet,

halogat.

Őszi ég

messzi kék

útjait

keresőn,

messzi kék

messziség

hangjait

figyelőn,

ugye még

itt marad

te sok szép

madarad.

 

***

 

 

 

 Őszi fecskehad

~Szepesi Attila~

 ..............................................

 

Búcsúznak már, gyűlnek a fecskék, csöpp

ficserészők. Ülnek nagy csapatokban a villanydróton,

hogy tovaszálljanak északi tájról déli vidékre a

tengeren át, hol a kék habokon bucskázik a delfin s

nem látszik csak a zajló hullám, messze a part még.

Messze a pálmás Afrika még, ahol a dzsungel mélyén

szökken a párduc, fönn a falomb közt kandi majom

bújik, s a szavannán lép a zsiráf, a torony-nyakú,

bőg az oroszlán, s legelésznek a holdsarló-agyarú

elefántok. Ott ficseregnek a fecskék majd, ott

bukfenceznek a nap sugarában, a kék levegőben. Most itt

gyűlnek a villanydróton, a lomb-veres őszi ligetben, a

völgyeken át kanyarogva futó kikerics-lila szélben, a

búzamező aranyában, amelyre a tél fenyegetve teríti le

majd suhogó takaróját.

 

***

 

 

 

 Szántóvető őszi éneke

~Tarbay Ede~

  .......................................................................................


Pereg, pereg a nyár vén szilvafaágról,

köd lepi a kazlat, könnyű, fehér sátor.


Fel-felvillan a tűz, száraz rőzse lobban,

seprűárnyék ugrál, táncol a sarokban.


Kora reggel óta üresek a házak,

csak a csetlő-botló gyermekek lármáznak.


Az emberek kinn a hideg földet szántják,

ökrök barna teste leheli a párát.


Ha az eke néha beakad egy kőbe,

megállnak fáradtan percnyi pihenőre.


Nézik, fejük felezz ludak húznak délnek,

gágogásuk hallik, száll az őszi ének.


Föld, föld, föld,

fekete barátom,

őrizd meg a magot,

legyen búza nyáron.


Hó, hó, hó,

felhő könnyű lánya,

földem takaróval

borítsd, fagy ne járja.


Szél, szél, szél,

jégcsap-ujjú vándor,

kerüld el a vetésem

jövet téli táncból.


Nap, nap, nap,

föld, ég arany-anyja,

meleget, életet

lehelj minden magba.


Égnek vetik válluk, ingük szárnyra rebben,

nógatják az ökröt, párás, őszi csendben.

 

***

 

 

 

Még süt a nap

~Kányádi Sándor~

......................................................


Még süt a nap, még sütöget,

csak reggelente van hideg,

csak estelente kéldegél

újra és újra föl a szél.

Csak az éjszakák, csak azok

hűvösek, mint a csillagok.

Napközben meleg van , meleg.

Sütkéreznek a verebek.

Duruzsolnak a darazsak.

Napfényben fürdik a patak.

Gúnárok, gácsérok, tojók

élvezik még az úsztatót.

De a reggeli hideget

feledni többé nem lehet,

sem az esték, sem a sötét

éjszakák csillag-hűvösét;

tudják mindezt a levelek,

s a fának búcsút intenek.

 

                              ***

 

 

Szeptember

~Kormos István~

..............................................


Gyászol három hangyaboly,

cincognak a tücskök,

kék ködnek nézik az eget,

zöld ködnek a füstöt.

Szaladnak a füvekhez,

elszállt a fű délre,

kukoricazászlón lobog

üszög feketéje.

Boglyaszállás fölrepül,

a fák messze úsznak,

tücsökcirr ördögszekéren

panaszol az útnak.

Megadják mind magukat,

sárgöröngyre ülnek,

sírnak-rínak, s kis öklükkel

gyöngykönnyet törülnek.

 

***

 

 

 

 

 

Éjszaka

~Radnóti Miklós~

......................................

 

Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom,

 

alszik a pókháló közelében a légy a falon;

csönd van a házban, az éber egér se kapargál,

 

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,

kasban a méh, rózsában a rózsabogár,

alszik a pergő rózsaszemekben a nyár;

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

 

***

 

 

 

 

 

Szeptemberi vendég

~Polgár István~

...............................................................................

 

Hull az eső. Monoton

kopogását hallgatom.

Vendég kopog, ismerős:

bebocsátást kér az ősz.

 

***

 

 

 

Délnek húz a fecske, délnek

~Juhász Ferenc~

............................................................................................................


Délnek húz a fecske, délnek.

Feszítik  szárnyuk a szélnek

az őszi vándormadarak.

Kövér rajokban égre kelnek,

az őszi légben énekelek

a lassan szálló ég alatt.


A fű kiégett, ősz van újra,

s az ember újra megtanulja

becsülni a meleg nyarat.

A ködben úszó völgytorokban

a csorda bőg,, s az ezüst porban

a hegynek fölfelé halad.

 

***

 

 

 Gólyabúcsúzó

~Mándy Stefánia~

.................................................


Ó gyorsan tűnő nappalok,

ó hosszú őszi éjszakák-

hulló fészken magam vagyok,

köszöntsd az egek vándorát.


Elszállt a dal, az év, a nyár,

ki hozza vissza, vissza már!

Egy árva rózsa ring a fán-

elátkozott királylány.


Elfutott sírva a fürge patak,

füvecske búvik kertek alatt,

fújnak a furcsa őszi szelek,

maholnap hosszú útra kelek.

 

***

 

 

 

 

 

 

 

Őszi versek:

        Szeptember-versek

  Október-versek

      November-versek

Téli versek:

December-versek

 -------------------------------------------

 

NemTitkosNaplóm írásai:  Utak     Meglepetés...    Választott sport    Tavaszi városnézés Danival                                                                          Fogas kérdés?     Konyha-kobold   *

SZERETET témában:   Anya-gyermek szeretet     Isteni szeretet     Szerelem    Szerelmes versek *

GYEREKVERSEK témában:  Kányádi Sándor versek     Zelk Zoltán versek     Korondi Kovács András versek     *

IDÉZETEK témában:    Gyermekekről     Testvérekről     Szeretetről    *

EGYÉB ÍRÁSOK témában:    Tanmesék felnőtteknek is    Szokratész eszmefuttatása     Viccek    *

LOGI-SZTORIK témában:    Logi-sztorik: Bevezetés     Feladványok 1-10     Megoldások 1-10    *

ZENE-BONA témában:    Gyerekdalok- MP4    Halász Judit dalok- MP4     Enya-dalok - MP4     *

 

 

vissza a címoldalragyermekeink.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!